Ravennai mozaik, Kr.u. VI-VII. századi alkotás másolata